SimCorp har med lanceringen af InvestApp skabt innovativ og brugercentreret software

InvestApp er et af SimCorps nyeste cloud-produkter - perfekt til knivskarp finansiel analyse.

SimCorp tilbyder effektive, fleksible front-to-back-løsninger, enten som SaaS-platform (Software as a Service) eller on-premise løsninger. De råder over 6 globale delivery centre og 30 internationale kontorer.

I november 2023 annoncerede SimCorp en fusion med Axioma. Ved at integrere Axiomas best-in-class asset class dækning, førsteklasses risikostyring og porteføljekonstruktions- og optimeringsværktøjer indbygget i SimCorp, har deres kunder adgang til en brancheførende investerings- og risikostyringsteknologiplatform.

SimCorp blev stiftet i 1971 og er idag et datterselskab af Deutsche Börse Group.


Udfordringen

SimCorp ønsker at levere dynamiske og fremtidssikrede brugergrænseflader til deres kunder og projekter. Som en del af denne strategi valgte SimCorp, i samarbejde med cVation, at udvikle et ’Proof of Concept’-projekt (PoC) med moderne ’off-the-shelf’ web-teknologier, så som Angular, AG-Grid, E-Charts mm.

Den succesfulde PoC lagde fundamentet for udviklingen af InvestApp, som er en del af SimCorp’s “Investment Analytics Platform” hvis hovedformål bl.a. er at arbejde med beregning af komplekse finansielle afkast og attribution baseret på direkte interaktion med brugeren samt hvordan forskellige nøgletal kan fremsøges på intuitiv og nem vis.

cVation har hjulpet SimCorp med at udnytte de muligheder moderne applikations- og cloududvikling åbner op for.

Løsningen

Selve produktet InvestApp består af en moderne UI-applikation udviklet i Angular web framework, som demonstrerer potentialet af Investment Analytics API’erne.

Foruden UI og frontend projektet, har cVation stået for at levere en backend til persistering af brugerkonfigurationer, som bygger på den nyeste .NET og NoSQL teknologi. Som en del af løsningen blev der også arbejdet med infrastrukturen og her bestod leverancen af infrastructure-as-code vha. Azure cloud PaaS services, Bicep og CI/CD i YAML.

App’ens brugergrænseflade er elegant og minimalistisk i sit udtryk og det er de analytiske resultater, der er det centrale og selve omdrejningspunktet i denne SaaS løsning.

Den grundliggende udviklingsmetode der blev benyttet i projektet, er fuld CI/CD, hvormed hver eneste ændring og ’commit’ til hovedsystemet bliver sendt direkte i produktion. Det kræver derfor striks kvalitetssikring, så ingen fejl kommer med ud i app’en. En del af sikringen og metodologien er derfor at alle ændringer bliver automatisk testet og derudover godkendes af PO’ere, før de frigives til produktion.

Sikkerhed er, som ved alle applikationer, utrolig vigtig og helt central. Derfor blev OpenID Connect implementeret til at understøtte et begrænset multi-tenant setup. Dette var cVation ligeledes med til at implementerer i overensstemmelse med kravene fra SimCorp’s enterprise arkitekter.

På brugergrænsefladen logger man direkte på med sin SimCorp-konto og får øjeblikkelig adgang til et bredt udvalg af finansielle live data takket være SimCorps backend API’er. Brugergrænsefladen er lavet med Angular Material UI-komponenter, for at give den et brugervenligt og moderne udseende.

Grænsefladen består primært af flere grafiske 'kort' (grafer, tabeller, diagrammer), som del af et dashboard. Hvert kort er specifikt designet til at vise den information, der er relateret til det aktuelle område. Navigationen er intuitiv og listen findes sammenfoldet øverst. Præsentationen af data og parametre (fx valuta, kalender, benchmarks mm.) er dynamisk og bruger-tilpasset. Data’en er ligeledes fleksibel ved bl.a. interaktive tabeller og grafer. Fleksibiliteten er også indarbejdet i arbejdsgangen hvor man nemt kan hoppe mellem sager og porteføljer.

InvestApp er udviklet med følgende teknologier og Microsoft applikationer:
Frontend
  • Angular

  • AG-Grid

  • E-Charts

Backend
  • .NET

  • NoSQL

  • OpenID Connect

Infrastructure / CI/CD
  • Azure Cloud PaaS Services

  • Azure DevOps & - pipelines

  • Bicep

Quote Icon

Virkeligt lækkert interface, vi ser stort potentiale i løsningen.

Pernille Olling, Senior Vice President, Performance & Reporting, Nykredit Wealth Management

Processen

Samarbejdet på tværs af kontinenter og lande har været godt igennem hele processen. cVation har besøgt SimCorp jævnligt, men da teamet i perioder har bestået af mange remote ansatte, har møderne og kontakten primært været online. Projektet er kørt meget agilt og de afklaringer, beslutninger og ændringer der skulle træffes, er blevet håndteret ved de etablerede agile processer og mødegange.

"Udvikling af webapplikationer var ny for SimCorp da vi satte dette projekt i gang. Vi er rigtigt stærke på den finansielle viden og backend udvikling, men gennem dette projekt har cVation hjulpet os med at arbejde ud fra veletablerede "Best practices". På den måde har vi fra starten kunnet arbejde på, at skabe den bedste brugeroplevelse og outcome for vores kunder, fortæller Lars Ole Hansen, Director, Principal Product Manager hos SimCorp, Investments.

”InvestApp er blevet utroligt godt modtaget blandt SimCorp’s kunder fordi den repræsenterer en helt ny era i forhold til den platform vores hidtidige desktop applikationer er bygget på”, fortsætter han. ”Den moderne brugeroplevelse og interaktion med den banebrydende underliggende beregningsmotor gør, at vi kan åbne dørene til en meget bredere skare af slutbrugere, inklusiv de krævende porteføljemanagers, som er afhængige af stor fleksibilitet og hurtig responstid, når de træffer afgørende investeringsbeslutninger”.

Til spørgsmålet omkring hvordan samarbejdet med cVation har været, fortæller han,

Quote Icon
cVation trådte ind fra dag ét med stærkt thought leadership inden for udvikling af cloud applikationer. Med indgående erfaring fra en branche hvor sikkerhed, stabilitet og robuste deployment mekanismer er altafgørende, skabte de hurtigt respekt omkring deres kompetencer og kunne i løbet af perioden overføre deres metoder til vores nye team, som skulle overtage ansvaret efterfølgende.

Lars Ole Hansen, Director, Principal Product Manager SimCorp, Investments

Brugergrænsefladen i AppInvest er minimalistisk med grafer, tabeller, diagrammer,. Visningen er dynamisk og kan tilpasses hver bruger.

Resultatet

InvestApp er allerede i produktion for den første kunde, med de næste på vej lige om hjørnet. Integreret Al funktionalitet er desuden på vej i næste version af løsningen, hvilket giver endnu flere muligheder for brugerne fremover.

Quote Icon

Dette er en gamechanger i forhold til hvordan performance analytikere og portefølje managers kan opnå viden om investeringerne.

Ole Sørensen, Head of Business Development hos Nordea Asset Management

Med skiftet fra en klassisk batch-orienteret proces, til beregning og præsentation af komplekse afkastnøgletal i en cloud baseret on-demand beregning, har SimCorp formået at reducere beregninger der før tog timer, til nu at levere resultater direkte til slutbrugeren på få sekunder. En anden vigtig opgradering er, at investeringsanalytikeren nu får sine svar direkte i InvestApp, i stedet for at være afhængig af rapporter fra et operationelt team.

"Når vi taler "cost of operations", så har dette skifte også medført at vi ikke længere gemmer en hel masse data på Oracle, som bruges til mellemregninger og tilfældet at nogen måske spørger efter det pga. beregningstiden. Dette medførte tocifrede terrabyte volumener gemt på den dyreste type storage i cloud. Nu bestemmer kunder selv, hvad de ønsker at gemme og vil typisk gøre det på langt billigere løsninger som f.eks Snowflake. Den samlede besparelse på dette skal måles i millionklassen” afslutter Lars Ole Hansen med et smil.

SimCorp demonstrerer deres yderst moderne tilgang til softwareudvikling med levering af produkter, som InvestApp. De har fået udrullet en fremtidssikret app og dermed slået fast, at de prioriterer moderne teknologi, der lynhurtigt kan videreudvikles og at de sætter deres kunders brugeroplevelse helt i centrum.

Løsningen giver ved unikt tilpassede visninger stort overblik for brugerne over præcis de data man ønsker at se. I sidste ende medvirker overblikket til, at SimCorp kan gøre hvad de er bedst til, nemlig at levere knivskarp analyse af finansiel data.

Om fremtiden siger Lars Ole,

"Lanceringen af InvestApp har styrket SimCorp’s position i forhold til at eksekvere på vores Next Generation UX strategi. Vi har kunnet bruge den til at understøtte fortællingen om, at brugerne snart vil få en helt ny oplevelse, når de bruger SimCorp ONE platformen, ikke bare inden for Performance Attribution området. På den måde begynder vi nu at høste frugterne, af den cloud transformation, vi har investeret i over mange år. Med de første moderne webapplikationer bliver værdien af det pludseligt meget synligt for brugerne."

Hos SimCorp er de allerede i gang med at udvikle tilsvarende løsninger inden for Order management, Risiko-måling samt Portefølje analyze/optimering.


Læs mere om SimCorp her.

Read more about how we have implemented a Landing Zone setup as defined in the Cloud Adoption Framework for NNE.

Read the case