CSR Politik

Vi vil gerne mindske vores negative påvirkning af miljø og klima.

Vi forsøger som mange andre virksomheder at opføre os ordentligt overfor både miljøet, klimaet, vores medarbejdere og samfundet. Herunder kan du læse lidt om hvordan vi arbejder med social ansvarlighed og de 17 verdensmål.

Microsoft Partner Pledge

Som en af ​​Microsofts partnere deler vi deres vision om at teknologi kan spille en afgørende rolle i forhold til at løse bredere samfundsmæssige udfordringer. Vi har derfor underskrevet deres partnerløfte.

Microsoft Partner Pledge er et initiativ til at samle danske og islandske teknologivirksomheder omkring at løse fem centrale udfordringer for samfundet:

 • Digitale kompetencer

 • Diversitet

 • Ansvarlig og etisk AI

 • Bæredygtighed

 • Cybersikkerhed

Vi er allerede dybt engagerede i at løse alle ovenstående fem nøgleudfordringer, men især digitale færdigheder, bæredygtighed og cybersikkerhed er områder, der harmonerer 1:1 med vores værdier og den måde, vi arbejder på.

Ved at underskrive dette løfte støtter vi Microsofts globale vision om at give enhver person og enhver organisation på planeten mulighed for at opnå mere.

Som en af spillerne på den danske tech-scene er vi forpligtet til at fremme grøn og inkluderende digital transformation til gavn for alle. Det gør vi bl.a. ved at udvikle bæredygtige løsninger og services i samarbejde med vores kunder, gerne løsninger der bringer læring og tilgængelighed til rådighed for brugerne.

I alt, hvad vi gør, er vi forpligtet til at fremme bæredygtighed og reducere vores CO2-fodaftryk.

Vi er også meget dedikerede til at gøre det så nemt som muligt for vores kunder at beskytte deres data i forhold til GDPR og bekæmpe den høje trussel fra cybersikkerhed og cyberspionage.

Vi tror på, at vi sammen ved at udnytte vores værktøjer, ekspertise og netværk kan gøre en stort forskel i Danmark og på Island.

Læs mere om Partner Pledge her


FNs Global Compact

Hos cVation understøtter vi FN’s Global Compact, der er verdens største initiativ omkring virksomheders samfundsmæssige ansvar.

Global Compact er en samling retningslinjer for, hvordan virksomheder kan bidrage til løsningen af de sociale og miljømæssige udfordringer, som følger med globaliseringen. Med tilslutningen til FNs Global Compact har cVation forpligtet sig til at tilpasse vores virke og strategier til ti principper inden for områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

Læs mere om Global Compact her

Global Compact Network Denmark

Vesterbrogade 1E
1620 København V

info@globalcompact.dk

+45 88 61 82 00


Indførte CSR principper i forretningen

Internt har cVation fokus på at minimere påvirkningen af miljøet i vores forretning og aktiviteter. Således søger vi for at undgå at belaste miljøet, når det er muligt f.eks. i forhold omkring vores drift af kontoret samt transport mm.

Vi har derfor implementeret:

 • Affaldssortering - herunder dåser, flasker, pap, metal, batterier, etc.

 • Minimalt print og papirforbrug

 • Koldtvandshaner med og uden brus for at minimere dåse/flaskeforbrug

 • Firmacykel med tanke på mindre CO2-udslip

 • Økologisk kaffe fra mindre leverandør med fokus på bæredygtighed

 • Kontorets ventilation kører på naturlig vandkraft fra havnen

 • Energisparende lyssystem med selvsluk