CSR Politik

Vi vil gerne mindske vores negative påvirkning af miljø og klima.

Vi forsøger som mange andre virksomheder at opføre os ordentligt overfor både miljøet, klimaet, vores medarbejdere og samfundet. Herunder kan du læse lidt om hvordan vi arbejder med social ansvarlighed og de 17 verdensmål.

FNs Global Compact

Hos cVation understøtter vi FN’s Global Compact, der er verdens største initiativ omkring virksomheders samfundsmæssige ansvar.

Global Compact er en samling retningslinjer for, hvordan virksomheder kan bidrage til løsningen af de sociale og miljømæssige udfordringer, som følger med globaliseringen. Med tilslutningen til FNs Global Compact har cVation forpligtet sig til at tilpasse vores virke og strategier til ti principper inden for områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

Læs mere om Global Compact her

Global Compact Network Denmark

Vesterbrogade 1E
1620 København V

info@globalcompact.dk

+45 88 61 82 00


Indførte CSR principper i forretningen

Internt har cVation fokus på at minimere påvirkningen af miljøet i vores forretning og aktiviteter. Således søger vi for at undgå at belaste miljøet, når det er muligt f.eks. i forhold omkring vores drift af kontoret samt transport mm.

Vi har derfor implementeret:

  • Affaldssortering - herunder dåser, flasker, pap, metal, batterier, etc.

  • Minimalt print og papirforbrug

  • Koldtvandshaner med og uden brus for at minimere dåse/flaskeforbrug

  • Firmacykel med tanke på mindre CO2-udslip

  • Økologisk kaffe fra mindre leverandør med fokus på bæredygtighed

  • Kontorets ventilation kører på naturlig vandkraft fra havnen

  • Energisparende lyssystem med selvsluk