Vær kompromisløs hvad angår automatiseret test

Lær af Netflix og Amazon. Det er overraskende, hvor svært det kan være at opnå fælles forståelse for, hvad DevOps er. Både ledelsen, forretningen, udvikleren og testeren skal være enige om, hvad DevOps er – og ikke er. Ellers er den forandringsproces, man skal igennem, dømt til at fejle.

Nicolai Graff Andersen
CIO i cVation

Godt så. I har besluttet, at I skal praktisere DevOps i din IT-organisation. Det er en vanvittig klog beslutning. Så hvor starter I? Er I klar til springet? Er der fælles forståelse i jeres organisation for, hvad DevOps er?


Det er overraskende, hvor svært det kan være at opnå fælles forståelse for, hvad DevOps er. Både ledelsen, forretningen, udvikleren og testeren skal være enige om, hvad DevOps er – og ikke er. Hvis man ikke forstår den grundlæggende idé bag DevOps og arbejder efter de samme mål, er den forandringsproces, man skal igennem, dømt til at fejle.

Lad os sætte scenen ved at definere, hvad DevOps er:

Quote Icon

DevOps is a set of practices that combines software development (Dev) and information technology operations (Ops) which aims to shorten the systems development lifecycle and provide continuous delivery with high software quality.

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/DevOps

DevOps er altså en praksis, hvis formål er at forkorte udviklings- og leverancecyklussen og højne kvaliteten af den leverede software. Det lyder jo vildt tiltalende. Og der er en ret god sandsynlighed for, at DevOps-initiativet er igangsat i din organisation, fordi nogen har præsenteret din ledelse for de ekstreme produktivitetsforbedringer og lynhurtig time-to-market, som frontløbere har opnået ifølge State of DevOps Report.

Det er dog ret vigtigt at forstå, at de resultater kun er opnået ved at være kompromisløs. DevOps er bedst visualiseret med modellen ”you-build-it-you-run-it”, som praktiseres af nogle af pionererne inden for feltet, som f.eks. Amazon og Netflix.

Enten/eller?

Betyder det så, at det er enten/eller, og at DevOps kun er for den organisation, der er klar til at gå planken ud? Nej, det mener jeg bestemt ikke det er. Men vi skal bruge pionererne som pejlemærker og som klare stjerner, der lyser og viser os et mål i horisonten. Vi skal lære af dem, og vi skal kontinuerligt flytte os. Ethvert tiltag - organisatorisk, procesmæssigt eller teknisk - der bringer vores udviklings- og leverancecyklus ned og forbedrer vores kvalitet, er et skridt på rette vej.

100% automatiseret

Men det er også vigtigt at være realistisk. Hvis agil transformation stoppede ved planning boards og stand-up-møder, så er vejen til det endelige mål meget lang. Mens Agile og DevOps har til mål at løse to forskellige problemstillinger, så er der ét centralt overlap. I den agile transformation skulle vi gerne være nået så langt, at barrieren mellem vores udviklere og vores testere er brudt ned. Og vi skulle meget gerne være begyndt at håndtere test og kvalitetssikring som et centralt element i vores udviklingsproces, hvor de fleste tiltag naturligvis er fuldt automatiseret.

I DevOps er automatiseret test et helt centralt element. Det giver ikke mening at overveje daglige deployments, hvis vi ikke har automatiseret vores QA-proces. Så mens jeres Head of DevOps (eller hvad han eller hun hedder hos jer), arbejder med de organisatoriske ændringer, der skal til for at bringe jeres Dev og jeres Ops tættere på hinanden, så tag et kig lidt længere ned i maskinrummet.

Se godt på de processer, I praktiserer i jeres agile udvikling. Hvis I ikke allerede har en proces og en kultur, der stræber efter 100% automatiseret test og et fælles leveranceansvar mellem Dev og Test, så er det et rigtigt godt sted at starte. Og det kan sagtens gøres parallelt med den store, organisatoriske transformation af Dev og Ops.

I tvivl om næste skridt?

Vi kan hjælpe jer med at afklare jeres forretningsidé eller teknologibehov. Eller yde værdifuld sparring omkring jeres nuværende IT situation og vejen videre.

Jeg vil gerne booke sparring