Ny visionær dataplatform har reduceret time-to-market markant og øget effektiviten betydeligt

Udvikling, migration og nedlukning af den forhenværende on-prem løsning blev udført på blot fem måneder.

PFA er med sine 1,3 millioner private kunder samt 6.000 virksomheds- og organisationskunder samt sine ca. 1.500 medarbejdere Danmarks største kommercielle pensionsselskab. PFA er en uafhængig virksomhed, der blev grundlagt i 1917 af arbejdsmarkedets parter for at skabe mobilitet på det danske arbejdsmarked og sikre pensioner til dem, der ikke længere kan arbejde. Det ligger i PFA's DNA at tage samfundsansvar, så udover at skabe værdi til deres kunder, bidrager de også til en bæredygtig samfundsudvikling.


Udfordringen

Investeringsorganisationen i PFA stod overfor en række udfordringer med deres eksisterende dataplatform, som var baseret på on-prem installationer af Microsoft SQL Server.

Integrationer med tredjeparts systemer var langsommelige og blev ofte en kompliceret proces, der krævede involvering af mange parter. Derudover var der en stigende efterspørgsel efter ny funktionalitet og forbedringer af platformen, som meget ofte blev forsinket eller slet ikke kunne implementeres på grund af platformens begrænsninger. Derfor ønskede investeringsorganisationen i PFA at modernisere dataplatformen for at imødekomme voksende behov og krav samt for at drage fordel af de cloud-baserede teknologier.

Quote Icon
cVation har bistået os med en visionær og fremtidssikret løsning, der kort sagt har reduceret vores time-to-market markant og øget vores effektivitet betydeligt.

Christian Bøhlke, Executive Director - Investment Analytics, Data & Platforms, PFA

Processen

For at imødegå ønsket om forandring, blev der igangsat en proces med en foranalyse og prototyping i Microsoft Fabric, som blev gennemført på fire måneder. Efter en kort beslutningsproces på en måned, blev det besluttet at bygge på Azure Synapse, da Microsoft Fabric ikke var modent nok endnu. Udviklingen, migrationen og paralleldriften blev derefter udført på blot fem måneder og efterfølgende blev den nye løsning rullet ud, sat i drift og den forhenværende on-prem løsning slukket.

Et tæt samarbejde mellem cVation, Data Solutions teamet i Investeringsorganisationen samt Cloud og DataOps teams i PFA sikrede en succesfuld implementering af en samlet datavarehusløsning i PFAs Azure Cloud.

Løsningen

Den nye dataplatform, PAM Data Hub, er en moderne cloud-baseret løsning bygget i Microsoft Azure Cloud. Løsningen inkluderer CI/CD-pipelinehåndtering for at sikre kontinuerlig integration og levering af dataanalyse-løsninger, samt automatisering af test, implementering og overvågningsprocesser. Herudover blev der etableret en robust infrastrukturhåndtering for at sikre tilgængelighed, ydeevne og sikkerhed af Azure-infrastruktur-komponenterne såsom Synapse SQL-databaser, Azure Analysis Services samt Azure Function App.

PAM Data Hub fungerer nu som investeringsorganisationens interne datavarehus, der understøtter al rapportering og dataanalyse samt sikrer en "one source of truth" på tværs af forretningen. Platformen inkluderer ydermere også orkestreringsværktøjer, beregningsservere og front-end værktøjer.

PFA's dataplatform er udviklet med Microsofts teknologi og datatjenester som:

Data platform

  • Azure Synapse

  • Azure Analysis Services

  • Azure Functions

Infrastructure / CI/CD

  • Azure Cloud PaaS & IaaS Services

  • Azure DevOps & - Pipelines

  • Bicep

Quote Icon
Udover cVations evne til at opfylde vores høje krav til sikkerhed, pålidelighed og skalerbarhed, har de også formået at inspirere til nye agile arbejdsmetoder, som nu binder PFA's investerings- og IT-organisationer tættere sammen. Det er af stor værdi for os.

Christian Bøhlke, Executive Director - Investment Analytics, Data & Platforms, PFA

Resultatet

Implementeringen af PAM Data Hub har resulteret i flere fordele for PFA på flere forskellige områder.

Tekniske fordele:

Pålidelige data-pipelines: CI/CD-pipelines sikrer, at data-pipelines er pålidelige og leverer data rettidigt til slutbrugere eller downstream-systemer.

Skalerbarhed og fleksibilitet: Løsningen udnytter Azure's skalerbarhedsfunktioner, hvilket gør det muligt at håndtere stigende datamængder og tilpasse sig skiftende forretningsbehov.

Forbedret datasikkerhed: Data opbevares og behandles i overensstemmelse med PFAs sikkerhedspraksisser, herunder kryptering, adgangskontrol og governance.

Forretningsmæssige fordele:

Tidssvarende funktionalitet: Investeringsorganisationen undgår overkomplicerede løsninger og tværtimod opnår mindre grad af vedligehold, mindre specialist kendskab og dermed personafhængighed og oveni langt kortere time-to-market.

Skalerbarhed og fleksibilitet: Azure tilbyder skalerbarhedsfunktioner, og løsningen udnytter disse for at sikre, at datainfrastrukturen kan håndtere stigende datamængder, varierende ”åbningstider” og tilpasse sig skiftende forretningsbehov.

Moderne cloud-teknologi: Giver mulighed for at undgå kode-duplikering og dermed større genbrug af kode, mindre mængder af kode samt langt flere fuldautomatiserede processer samt automatiseret test.

Højere effektivitet: Ved hjælp af automatikken kan man undgå en række ‘mellemmænd’ og fordyrende mellemled. Hermed opnår man en besparelse på ressourcer, en forenkling af system og tilgang og dermed større produktivitet og højere effektivitet.

Automatiserede processer: Ved at automatisere processer og optimere pipelines reduceres den tid, det tager at omdanne rå data til handlingsrettet indsigt.

Stærkere employer branding: Alt dette har sideløbende også styrket investeringsorganisationens employer branding, idet medarbejdere nu har adgang til moderne værktøjer og dermed en endnu mere attraktiv arbejdsplads.

Overordnede tværgående fordele for PFA:

  • En fælles platform: Fælles ejerskabsfølelse og udgangspunkt – bedre samarbejde. Forretningen og IT har ugentligt stand up møder på ca. 10 minutter.

  • Alle har ”fingeren” på pulsen og fælles ansvar.

  • De forenklede processer har resulteret i en høj grad af driftsstabilitet siden igangsætningen

  • Reduceret time-to-market ved at automatisere processer og optimere pipelines

Implementeringen af PAM Data Hub har således ikke kun løst de eksisterende udfordringer, men også positioneret investeringsorganisationen i PFA godt til den fremtidige udvikling, stigende krav samt vækst.

Kan vi hjælpe jer igang med en analyse og afklaring?

Tag fat i os og få hjælp til at styre jeres Azure Cost.

Kontakt os her