NNE klar med nyt cloud-fundament

Resultatet er en mere driftssikker, fleksibel og omkostningseffektiv Azure IT-arkitektur som grundlag for den banebrydende fremtid.

NNE (tidligere NNE Pharmaplan) er en international ingeniørvirksomhed, der specialiserer sig i life science-branchen. Virksomheden leverer ekspertise og ingeniørtjenester til farmaceutiske virksomheder, medicinalindustrien, bioteknologivirksomheder og andre beslægtede industrier.

Blandt de forskellige ydelser, som NNE tilbyder, er design og konstruktion af produktionsanlæg, rådgivning om procesoptimering og effektivitet, kvalitetssikring og validering samt teknisk support. Virksomheden er specialiseret i at hjælpe kunder med at overholde de strenge reguleringer, der gælder inden for life science-branchen.


Udfordring

En af udfordringerne for organisationen var, at holde overblikket over de forskellige Azure applikationer bl.a. var det indimellem svært at holde styr på hvem der var ansvarlige for systemerne, hvem de tilhørte og om de ressourcer der fandtes i Azure, i det hele taget blev brugt og om det var compliant. Det kan ofte være en udfordring for organisationer hvor man tilrettelægger arbejdet i forskellige teams og enheder med forskellige behov og arbejder med processer på mange forskellige måder uden nødvendigvis at arbejde sammen på tværs. Samtidig var alt samlet i meget få subscriptions, hvilket gør det mere svært at adskille billing og adgang. Udover disse meget genkendelige tilhørsforholdsudfordringer var netværksopsætningen hverken fleksibel eller skalerbar og da planen var at udvide netværket ville det kræve en del udvikling - dette ville være nødvendigt, da strategien var at flytte flere ting i Azure.

NNE ønskede at opbygge en mere driftssikker, omkostningseffektiv og fleksibel Azure cloud IT-arkitektur og etablere et Cloud Center of Excellence (CCoE) som fundament for virksomhedens fremtidige cloud-rejse og udvikling. Dette krævede samarbejde fra forskellige dele af organisationen, herunder IT-sikkerhed, arkitektur, drift/udvikling & finans. Det var afgørende at oprette en central cloud governance-funktion i form af et CCoE for at sikre, at alle cloud-services blev brugt på en kontrolleret og sikker måde.


Fakta
cVation har implementeret et Landing Zone setup som defineret i Cloud Adoption Framework (CAF). Herunder:
  • Pipeline til at oprette nye Landing Zone subscriptions og tilhørende ressourcer.

  • Governance (Policies) og Cost Management (budgets + mulighed for at fordele omkostninger internt).

  • Management Gruppe Hierarki og centrale Platforms Ressourcer, som er delt imellem flere Landing Zones.

  • Netværk (Azure Virtual WAN + Landing Zone spokes + Azure Firewall).

  • Adgangsstyring til Landing Zones.

  • Automatisk provisionering af Defender for cloud standard.

  • Central logning: Activity logs og andre vigtige logs, havner ét sted hvor de kan monitoreres centralt.

Quote Icon
cVation har været en central samarbejdspartner i NNE’s cloud-rejse. Gennem deres dybe tekniske ekspertise og en pragmatisk, samarbejdsorienteret tilgang hjalp de med at levere en moden cloudplatform inden for en kort tidsramme.

Dan Strang Søndergaard, CIO & VP, Global IT

Løsning

cVation blev med vores erfaring inden for Cloud CoE og CADD platform og implementering af Landing Zones, et naturligt valg for NNE til at etablere den nye Azure platform og Cloud CoE i tæt samarbejde med NNE's IT-arkitekter.

Microsofts Cloud Adoption Framework (CAF) og Enterprise Scale Landing Zones blev anvendt til at implementere løsningen. Leverancen dækkede hele cloud adoption cyklussen: Plan, Ready, Adopt, Govern og Manage. Det resulterede i en fremtidssikret og sikker platform med governance, risikostyring og compliance.

Som validering af den nye platform, ydede cVation yderligere bistand til en række ”Lighthouse” projekter, der skal udvikles og driftes efterfølgende på den nye cloud platform. 

Resultat

Den nye platform giver NNE et solidt fundament for at flytte flere ting i Azure. Platformen er meget fleksibel og understøtter alle udviklingsteams på tværs af forretningsområderne. De kan nu skabe innovative løsninger med Data-bricks, Azure Machine Learning og fuldt managed services som Azure Functions, der automatisk kan skalere op og ned efter behov.

Landing Zones består af en Azure Subscription, et virtuelt netværk samt diverse sikkerhedslag, der er koblet op på et virtuelt WAN i Azure, som igen er koblet sammen med on-premise via ExpressRoutes via Site 2 Site VPN.

Udover selve platformen har NNE ydermere fået udviklet nye kompetencer i teamet, især omkring mulighederne i Azure Cloud og opnået viden om Landing Zones i processen med etableringen af den nye platform. Nu er det helt klart, hvem der ejer hvilke ressourcer og hvem der potentielt er ansvarlige for dem internt.

Se mere om NNE her.


I tvivl om næste skridt?

Vi kan hjælpe jer med at afklare jeres forretningsidé eller teknologibehov. Eller yde værdifuld sparring omkring jeres nuværende IT situation og vejen videre.

Jeg vil gerne booke sparring