IMTC jonglerer med millioner af værdipapirer dagligt

Nye teknologier som cloud computing og SaaS sætter investeringsbranchen fri af hardware og gammeldags forretningsmodeller. Det er vores samarbejde med IMTC, Investment Management Technology Corporation, et levende bevis på.

Udfordring

Den amerikanske teknologileverandør IMTC ville gerne hjælpe investeringsrådgivere, banker og uafhængige investorer med en mere moderne og tilgang til at købe og sælger obligationer. På den måde kunne de blive frigjort fra de traditionelle og tunge terminalbaserede løsninger, som fx Bloomberg.

Målet var at bygge en SaaS løsning til både mindre og store investorer med særligt fokus på det amerikanske marked. Produktet skulle kunne levere analyse, riskovervågning og automatisere de manuelle processer som medfører et stort tidsforbrug, høj risiko for fejl samt risiko for at en investor overser den mest optimale handel i en portefølje.

Behovet var at udvikle en løsning med fokus på sikkerhed, brugervenlighed, automatisering, skalering og kort time to market.

Løsning

cVation hjalp IMTC at løse denne udfordring, ved at designe og udvikle den intelligente data- og beregnings-platform på Microsoft Azure. Løsning gør det muligt for IMTC’s kunder at opnå ny og hurtigere indsigt baseret på uanede mængder data og beregninger i en cloud-baseret SaaS-løsning, som er billigere, mere automatiseret og mere intelligent end de eksisterende produkter på markedet.

Løsningen automatisere en række manuelle processer, herunder overvågning af at regler, risici og retningslinier for portføljer og obligationshandler automatisk bliver overholdt. Oveni nedbringes tiden fra man identificerer de mest optimale handler, til eksekvering ved den automatiserede integration til tredjepartens handelsplatform.

Løsningen muliggør integration til de mest udbredte ’Custodian systemer’ inden for obligationshandel (fx Clearwater, Fidelity, m.fl.), som sikrer at man som investor udelukkende laver analyser på baggrund af det seneste opdaterede data omkring kundernes porteføljer.

Ved at basere sig på cVations Accelerator Platform CADD, er udviklingsforløbet iterativt da det er baseret på principperne i Test Driven Development. Løsningen er bygget på metoderne i DevOps hvilket bl.a. vil sige automatiseret Continuous Integration og Continuous Delivery med daglige opdateringer af nye features i produktion. På den måde er brugerne sikret data der altid er optimeret og baseret på alle ’best practices’ ift. udvikling og sikkerhed.

Fakta

Teknologisk baserer løsningen sig på Microsoft Azure og udnytter mange managed PaaS-services, herunder:

 • Azure Data Lake

 • Azure Data Factory

 • Azure Databricks

 • Azure SQL

 • Azure AD

 • Azure Key Vault

 • Azure API Manager

 • CosmosDB

 • Azure App Services

 • Azure Functions

 • Azure Durable Functions

 • Azure Service Bus

 • Azure Kubernetes Service

 • Azure Blob Storage

 • Azure DevOps

IMTC er en SaaS løsning integrerer med et væld af datakilder, udregner enorme mængder data lynhurtigt i realtid ved avanceret analytics, optimerer porteføljer med AI samt vurderer risici.

Resultat

Resultatet af samarbejdet mellem cVation og IMTC er en SaaS løsning som baserer sig på Azure PaaS services og derigennem sikrer en sikker og fremtidssikret løsning. Beslutningsstøtteværktøjet integrerer med et væld af datakilder, udregner enorme mængder data i realtid lynhurtigt ved avanceret analytics, optimerer porteføljer med AI samt vurderer risici. IMTC udnytter skalerbarheden i cloud og ekspanderer regnekraften efter behov ved brug af bl.a. App services og Cosmos.

Dataen gemmes i henholdsvis Storage accounts, Cosmos og Azure SQL, afhængig af den enkelte datatypes behov. Dette for at sikre at omkostningerne holdes nede samtidig med at man har den funktionalitet og hastighed i løsningen til rådighed, som man ønsker.

Løsningen baserer sig på en microservice arkitektur, som sikrer at udvikling, automatiseret test og deployment er optimeret til både udvikler- og release-hastighed.

Data load fra en række eksterne custodian og investeringsfonde håndteres via Azure Durable functions orchestrator, som sikrer en korrekt og skalerbar load af dataen.

Kundernes adgang til egen data sikres afhængig af behov med henholdsvis Azure AD B2C eller kundernes eget Azure AD. Desuden benyttes Azure AD Privileged Identity Management til at sikre afgrænset adgang til Azure ressourcer for udviklere.

Platformen håndterer på nuværende tidspunkt omkring 1,2 mio. obligationer på toppen af mange års indsigtsfuld historisk data om værdipapirer, transaktioner og virksomheder. Der udføres over 20 milliarder beregninger dagligt på platformen og håndteres data for ca. 100.000 daglige handler, som alle giver input til brugernes investeringsstrategi.

IMTC udstiller et omfattende API via Azure API Management, der gør det nemt og sikkert for kunderne at automatisere og integrere deres egne handels systemer direkte med de analyser og beslutninger, der bliver foretaget i IMTC.

IMTC er en platform, der understøtter arbejdet for både porteføljemanagere, tradere og analytikere.

Ved administration af investeringskonti som SMAs, modelporteføljer, obligationstrin eller fonde, er det essentielt at kunne træffe integrerede beslutninger på tværs af kontiene. IMTC er en effektiv og integreret løsning, som faciliterer en glidende overgang fra porteføljekonstruktion til eksekvering, gennem konsolidering af alle relevante data i en enkelt, overskuelig visning.


I tvivl om næste skridt?

Vi kan hjælpe jer med at afklare jeres forretningsidé eller teknologibehov. Eller yde værdifuld sparring omkring jeres nuværende IT situation og vejen videre.

Jeg vil gerne booke sparring