Story House Egmont digitaliserer og strømliner deres første portal på blot 3 mdr.

Gennem moderniseringstiltag er der blevet skabt en skræddersyet og brugertilpasset oplevelse. Egmont Entry er nu en stabil, effektiv og brugervenlig portal til håndtering af Story House Egmonts magasinordrer.

Egmont er en fremtrædende nordisk medievirksomhed, der spiller en afgørende rolle i underholdningsindustrien og leverer engagerende historier til et bredt publikum.


Story House Egmont er et innovativ og dynamisk selskab inden for Egmont, der fokuserer på at skabe og distribuere indhold af høj kvalitet. Gennem deres omfattende netværk af forfattere, kunstnere og kreative talenter formår Story House Egmont at skabe inspirerende og spændende historier på tværs af forskellige medieformater.

Med en dedikation til at bringe fortællinger til livet på en unik og engagerende måde, har Story House Egmont etableret sig som en førende aktør inden for underholdningsindustrien, hvor de konstant stræber efter at levere enestående oplevelser til deres publikum.

Udfordringen

Efter at have gennemført en større lift and shift process er Story House Egmont i gang med at begynde deres moderniseringsrejse af de services, der er blevet flyttet fra on-prem til Azure. Denne rejse indebærer både at flytte nuværende applikationer fra virtuelle maskiner samt at lære best practices inden for cloud-native applikationsudvkikling. Egmont Entry blev vurderet som den bedste show-case for, hvordan man kan udnytte Azure PaaS løsninger til at bygge mere moderne applikationer.

Egmont Entry fungerer som en portal til håndtering af ordreoprettelse, blandt andet fra interne og eksterne partnere. Applikationen håndterer validering af ordrer, såsom kampagnekodevalidering og berigelse af ordredata, før de videresendes til et internt ERP-system. Den oprindelige implementation af Egmont Entry er baseret på SQL Server-hosting på Azure Virtual Machines og udfører forretningslogik gennem 'stored procedures'. Dette har skabt udfordringer med hensyn til systemtestning, hurtig og stabil udvikling samt vedligeholdelse af systemet.

En af de primære mål for moderniseringen af applikationen var at flytte væk fra afhængigheden af SQL Server på virtuelle maskiner og i stedet benytte mere moderne teknologier og Azure PaaS-løsninger. Disse teknologier skal bl.a. benyttes til at opfylde kravene til en multi-tenant-applikation med dataseparation og rollestyring.

Egmont Entry er udviklet i Microsoft ved brug af applikationer og dataservices som:
  • Azure App Service

  • Azure CosmosDb

  • Azure RBAC

  • Azure DevOps

  • Blazor

Løsningen

Egmont Entry-portalen blev moderniseret ved at omskrive applikationskoden til .NET og Blazor, som matchede udviklernes eksisterende kompetencer hos Story House Egmont. Denne modernisering muliggjorde en mere strømlinet og effektiv udviklingsproces. Som et resultat var teamet i stand til at overtage koden efter afslutningen af projektet, hvilket sikrede kontinuitet og kontrolleret vedligeholdelse.

For at opnå en hurtig implementering og fokusere på de værdifulde aspekter af systemet blev cVations egenudviklede CADD-platform benyttet. Dette gjorde det muligt for udviklerne at prioritere funktioner og forbedringer til brugernes fordel, i stedet for at bruge unødvendig tid på at håndtere integrationer med Azures PaaS-løsninger. På denne måde blev både udviklingstid og ressourcer optimeret for at opnå bedre resultater.

Da man gerne ville sikre stabil og pålidelig kommunikation mellem forskellige services, brugte systemet ’system-assigned identities’. Denne tilgang gør det muligt for servicekomponenter at autentificere sig overfor hinanden, hvilket sikrer en problemfri og sikker informationsudveksling. Efter introduktion til denne metode har Egmont tænk sig at benytte den på flere af deres integrationer i fremtiden, da det sikrer en mere effektiv og strømlinet integration mellem systemer.

For at organisere og styre de forskellige brugerroller i systemet, blev der etableret en effektiv administrationsfunktion gennem Azure AD. Med denne løsning kunne Story House Egmont definere og tildele forskellige roller til brugerne, så de kunne få adgang til de relevante funktioner og oplysninger i Egmont Entry-portalen. Det gjorde det muligt at skabe en skræddersyet og brugertilpasset oplevelse.

At opretholde en agil udviklingsproces var vigtigt for projektet og derfor blev der oprettet pipelines, som automatiserer bygge-, test- og deployments-processerne og dermed garanterer at koden bliver grundigt testet inden den bliver udrullet til brugerne. Automatiseringen giver øget effektivitet og pålidelighed i udviklingscyklussen, samtidig med at kvaliteten af det leverede arbejde bliver forbedret.

Gennem disse moderniseringstiltag er Egmont Entry blevet en mere stabil, effektiv og brugervenlig portal til håndtering af magasinordrer. Samtidig er udviklernes kompetencer blevet matchet på bedste vis, hvilket sikrer kontinuerlig forbedring og vedligeholdelse af systemet.

Quote Icon
"Vi er begejstrede for at have gennemført et så betydningsfuldt projekt inden for så kort en tidsramme. Den kombination af nysgerrighed og professionalisme, som cVation gik til bordet med, spillede en stor rolle i at opnå hastighed i vores projektleverance. Samarbejdet forløb ubesværet, men stadig kreativt og fokuseret på det endelige resultat."

Johan Friberg, Head of Subscription Systems, Story House Egmont

Processen

Projektet bestod af flere parter, der arbejdede tæt sammen for at nå de aftalte mål. Udviklere fra cVation og Story House Egmont var fælles om at gennemgå og forstå den eksisterende forretningslogik og opsætte krav til systemet. Dette samarbejde var afgørende for at få identificeret de nødvendige ændringer og forbedringer.

Der var også et tæt samarbejde med Egmonts koncern-IT (Egmont IT), der fungerede som en vigtig sparringspartner, især med hensyn til infrastruktur og interne udviklingsretningslinjer for Azure-clouden. Et af de områder, der blev drøftet i samarbejdet, var brugeradministration og brugen af Azure AD til dette formål. Egmont IT og Microsoft var involveret i at finde en løsning, som opfyldte alle krav og samtidig udmundede i en fremtidssikret løsning.

Som en del af udviklingsprocessen blev det indledningsvis besluttet at bruge cVations egenudviklede platform CADD som en startplatform for Infrastructure as Code (IaC). CADD gjorde det muligt hurtigt at deploye både kode og infrastruktur. Efterfølgende blev projektet migreret til Egmont IT's egenudviklede IaC-løsning. Tilgangen betød, at applikationen hurtigt kunne deployes til et Azure-miljø ved hjælp af CI/CD-pipelines, der håndterer byg, testning og ressourceprovisionering, mens IaC blev udviklet af Egmont IT som de selv kan administrere efter endt leverance.

Gennem samarbejdet og effektive udviklings- og driftsmetoder opnåede man en hurtig og strømlinet implementering af Egmont Entry-applikationen i Azure-miljøet. Dette sikrede en agil udviklingsproces og velfungerende samarbejde mellem forskellige teams, samtidig med at projektet blev udført i overensstemmelse med Egmonts overordnede IT-strategi og deres krav til sikkerhed samt stabilitet.

Resultatet

Ved projektets afslutning var der opsat en initiel applikation med patterns til integrationer samt automatiserede tests af de implementerede features. Dermed er fundamentet støbt og Story House Egmont kan nu selv færdigudvikle de sidste features på en moderne og strømlinet måde.

Projektet tog alt i alt ca. 3 måneder og vil kunne fungere, som et pilotprojekt for Egmont hvis man fremadrettet skulle ønske samme udvikling på resten af deres mange systemer og løsninger.


Brug for rådgivning?

Er I i tvivl om hvilke integrationer, services, værktøjer og modeller, der passer til jeres behov?

Kontakt os nu