Det tyske finanshus Dr. Klein, accelerer deres forretning ved hjælp af Power Platform og nyeste Azure Cloud teknologi

På blot 3 md’er blev legacy systemer erstattet og data migreret til den nye platform. Dr. Klein har fået en fremtidssikret skalerbar platform, der understøtter agile forretningsprocesser og muliggør lynhurtig udrulning af nye features.

Dr. Klein har i mere end 65 år været en af de foretrukne finansielle partnere på det tyske marked. De tilbyder specialiseret rådgivning og skræddersyede, favorable finansieringsforslag til tyskernes bygge- og boligfinansiering, ejendomslån, skræddersyet forsikring, realkreditberegning samt investeringer.


Udfordringen

Dr. Klein har udviklet sig meget de seneste 2-3 år og forretningen er vokset stærkt, men samtidig med væksten var det svært for konsulenterne at nå igennem de mange forespørgsler og beregninger, da mange af processerne var manuelle og derfor også tog ekstremt meget tid. Det tidligere CRM-system som Dr. Klein brugte til at holde styr på deres kunder og projekter havde nået sin udløbsdato og var nødt til at blive erstattet af en ny langt mere skalerbar og fremtidssikret løsning.

Løsningen

cVation og Skaylink blev bedt om at udvikle en ny platform sammen med Dr. Klein og det blev vedtaget, at der efter 6 md’er skulle lanceres det nye og lukkes ned for det gamle system. Der skulle derfor bygges hurtigt og valget faldt på at bygge platformen vha. Power apps.

Power apps er en low code platform, hvor alle uanset erfaring med kode lynhurtigt kan levere værdi og pga. integrationen med Microsoft Dynamics og Dataverse muliggør det hurtig udvikling og inddrage domæne viden i udviklingen. En del af den forretningslogik vi tog udgangspunkt i, er automatisering ved hjælp af Function Apps og Service Bus i Microsoft Azure.

Platformen består af både en CRM-del, samt en portal hvor alle deres rådgivere kan få support. Dette blev bygget med en MVP-tilgang så man allerede efter 2 md’er kunne komme i luften med den første testversion af platformen. Den blev testet og tilrettet i den efterfølgende næste måned hvorefter hele løsningen var blev launchet og taget i brug.

Der gik altså blot 3 md’er i alt med selve udviklingen frem til det gamle system var lukket fuldstændigt ned og alt data var migreret over i den nye platform. Den nye platform er fuldt skalerbar og det gør muligt at bygge videre og forbedre features og skabe mere værdi igennem det agile arbejde med Dr. Klein samt feedback fra både deres kunder og dem selv.

De nye teknologier, der er blevet benyttet, gør det muligt at skabe langt mere agile forretningsprocesser og hurtigere udrulning af nye features. Power App platformen gør det også muligt for Dr. Klein selv, at eksperimentere og finde løsninger, der er optimale for deres kunder.

Fakta: Aonyx er udviklet i Microsoft Power Platform ved brug af:
  • Dataverse

  • Model-Driven Apps

  • Power Portals

Alt er bygget i sammenspil med Microsoft Azure Cloud ved brug af bl.a. :
  • Function Apps

  • Service Bus

  • Application Insights

Samt en udbygget CI/CD proces med automatiseret test og DevOps understøttelse.

Processen

Den største usikkerhed omkring projektet inden vi gik i gang, var helt klart det meget stramme tidsperspektiv, som man havde sat til 6 md’er. Det er et større projekt med utallige berøringspunkter med Dr. Kleins forretning, både omkring teknologi, uddannelse og kompetenceløft, kundekontakt samt datahåndtering. Derfor var der også mange risici forbundet med projektet -fx at medarbejderne ville vise sig ikke at være forandringsparate eller at de nye arbejdsprocesser ville give dem en følelse af, at deres daglige rutiner blev overanalyseret og derefter vendt på hovedet og sat sammen på en helt ny måde. Men alt det blev heldigvis gjort til skamme og det har kun været en spændende proces at se både platform og mennesker udvikle sig lynhurtigt.

"Vi havde ingen problemer med at implementere den nye løsning, ingen driftsforstyrrelser og ingen negativ effekt på kunderne. Vi er 200% tilfredse med resultatet og cVation."

Oliver Ohsenbrügge, Transformation Lead, DR. Klein, Tyskland

Samarbejdet

Samarbejdet med Skaylink og cVation har Dr. Klein oplevet, som en fornøjelse. Alle tre enheder har suppleret hinanden helt fortræffeligt og selvom teamet fysisk sad både i Danmark og flere forskellige steder i Tyskland, har de fra dag ét haft et virkelig stærkt sammenhold og en helt særlig humor og arbejdskultur. Det har været sjovt for alle at gå på arbejde hver dag, på trods af de stramme deadlines.

Resultatet

Det var ekstremt vigtigt for Dr. Klein at sikre fokus på kunderne og deres behov for nye features samt at sikre, af kvaliteten af deres services ikke blev oplevet som faldende, nu den ikke var håndbåret som tidligere. Men heldigvis tog kunderne imod den nye platform med glæde og responsen på de kortere svartider var meget positiv. Samtidig med den positive kunderespons, var der også mange fordele at spotte internt hos Dr. Klein.

Her oplevede man at arbejdsmiljøet blev forbedret i kraft med at medarbejderne synligt følte at de nåede mere og bragte langt mere værdi til kunderne end før især pga. de nye moderne features og muligheder på platformen. Medarbejderne oplevede også at udvikle sig både på deres teams sammen, men også individuelt, da de blev videreuddannet og dermed også udviklede sig både fagligt og menneskeligt. Arbejdsglæden hos Dr. Klein er nu endnu højere end før og folk er stolte af at arbejde hos Dr. Klein på en helt anden måde end tidligere.

Både nu og i fremtiden forbliver fokus på kundernes behov og på at udvikle services og features, der øger kvaliteten af resultatet og oplevelsen ved at benytte Dr. Klein.

Det har frigivet overskud og tid til at kunne arbejde i bunds med flere detaljer og kontinuerligt udvikle endnu flere forbedringer og features, der letter kundernes interaktion med systemet og DR. Klein.

Se mere om Dr. Klein her


Læs mere om hvordan vi har implementeret CAF og landing zones hos PFA

Læs case