Blue Water Shipping flytter vindmøller med Cloud teknologi

Logistik, service og håndtering af vindmøllekomponenter er en unik forretning, der krævede et skræddersyet system udviklet på rekordtid. Cloud og Power Apps var svaret.

Compass Wind platformen er et komplet logistiksystem til vindmølle branchen, der hjælper med status og tracking af alle de mange forskellige vindmøllekomponenter på globalt plan. Det muliggør at kunderne kan følge komponenter hele vejen fra skib, under transport, på havn, til service eller til destinationen som en del af den færdige mølle.


Blue Water Shipping ønskede en moderne tidsvarende platform, der understøtter kundernes behov fra A-Z med data og fuld transparens omkring alle dele af den komplekse proces for transport af vindmøllekomponenter fra produktion til destinationen.

Platformen skulle være fremtidssikret, skalerbar og frigive ressourcer ift. drift i IT-afdelingen, så der kunne fokuseres på kunderne og udvikling af forretningen.

Udfordringen

Compass Wind systemets tidligere versioner var baseret på udvikling i et tæt samarbejde mellem Blue Water Shipping og deres kunder igennem de seneste 10 år. Det tidligere system havde med tiden vokset sig stort og uhensigtsmæssigt komplekst. Det havde nået sin udløbsdato og der skulle ny teknologi og features til for at kunne sikre den voksende forretning og opretholde den gode service og kvalitet Blue Water var kendt for.

Yderligere var der presserende behov for ny fleksibel rapportering til kunderne om deres komponenters færd og tilstand

Fakta:
Compass Wind 3 er udviklet i Microsoft Power Platform ved brug af:
  • Dataverse

  • Model-Driven Apps

  • Power Portals

Alt er bygget i sammenspil med Microsoft Azure Cloud ved brug af bl.a. :
  • Function Apps

  • Service Bus

  • Application Insights

Samt en udbygget CI/CD proces med automatiseret test og DevOps understøttelse.

"Vi vil have gode løsninger til tiden, til budget og inden for scope og det har vi fået. Men vi har også fået noget mere: Vi har fået nye kompetencer."

Susanne Schustin, CIO, Global IT, Blue Water Shipping

Løsning

Blue Water Shippings IT-afdeling ønskede at få udviklet et nyt og meget mere fleksibelt system – både for at understøtte den voksende forretning og kvalitetskrav, men også for at udnytte mulighederne i de nye teknologier til at være mere agil mht. hurtigere udrulning af nye features til kunderne og frigøre flere ressourcer internt.

De havde behov for at få leveret et system, hvor forretningen i højere grad havde frihed til at skræddersy rapportering, tilrette dele af grænsefladen og smidigere drift. Internt blev der arbejdet med at definere alle user stories i samarbejde med brugerne for at sikre fuld dækning af de individuelle behov og krav til systemet.

Til det tekniske design og implementeringen, var der behov for en erfaren partner til at accelerere processen. cVation blev valgt som eksterne konsulenter og støttede Blue Water Shipping i udvikling af en MVP (Minimum Viable Product) og kunne på kort tid uddanne Blue Water Shipping yderligere i de agile arbejdsmetoder.

Compass Wind systemet blev bygget med Microsoft Power apps, der danner et solidt og gennemprøvet grundlag og hurtigt kan udbygge yderligere. Herved fik forretningen lynhurtigt udviklet en skalerbar og fleksibel platform, der har vist sig at være meget fleksibel både teknisk og funktionelt. Nye ønsker til systemet har man løbende kunne implementere og tilpasse til den voksende forretning og individuelle kundebehov.

Resultatet

Blue Water Shipping har med det nye Compass Wind system fået en fremtidssikret platform system, der kan skræddersys til kundernes ønsker og behov. Dash-boards og rapporter kan nemt sammensættes og der er live opdatering ift. hvor alle vindmølle komponenter befinde sig i verden.

Systemet er fleksibelt og skalerbart og tager individuelt hensyn til hver kundes unikke behov for indsigt og transparens. Det er også langt nemmere for alle superbrugerne af systemet at registrere og notere data omkring komponenterne og der spares ressourcer, da det hele foregår dynamisk og digitalt.

Blue Water Shipping har opnået nye kompetence og opskolet i agile arbejdsmetoder og kan derfor hurtigere tilrette sig forretningen og kunderne behov. Der arbejdes med kontinuerligt at forbedre, teste og afprøve det nyudviklede og raffinere systemet efter kundernes feedback. Herved er Compass Wind systemet blevet et strategisk værktøj til sikring af tætte og lange kunderelationer for Blue Water Shipping.

Læs mere om hvordan vi har implementeret CAF og landing zones hos PFA

Læs case