Blockchain udfordrer bankernes monopol på obligationer

Bond.one er en amerikansk virksomhed, der vil udfordre bankernes obligationsmonopol ved at ved at udstede obligationer på en blockchain. Bond.one udnytter den distribuerede ledgerteknologi (DLT) i blockchain og tilbyder mæglere og andre formidlere et netværk til udstedelse og automatisk administration af obligationer.

Udfordring

Udstedelse og håndtering af obligationer har historisk set altid foregået "over the counter" og krævet en bank. En stor del af gebyrerne og omkostningerne for at udstede og købe obligationer er således gået til bankerne. Introduktionen af blockchain-teknologi har gjort det muligt at skabe en helt ny forretningsmodel.

Med blockchain kan man netop udveksle unikke informationer eller værdier, mellem to parter, uden det behøver gå gennem en tredjepart og uden behov for en centralt styrende enhed.

Løsning

cVation har været udviklingspartner på design, udvikling og drift af hele teknologiplatformen bag Bond.one. Det var afgørende for Bond.one at få adgang til specialviden inden for et nyt teknologiområde. cVation’s erfaring med at udvikle native cloud-løsninger på Azure og spidskompetencer inden for Azure Blockchain Service spillede en væsentlig rolle for valget.

Vi har accelereret udviklingsforløbet gennem vores CADD-platform og har det daglige ansvar for at vedligeholde og opdatere med nye funktioner via CI/CD-metodikker.

Fakta

Teknologisk tager løsningen afsæt i Microsoft Azure og udnytter mange managed PaaS services, herunder:

  • Azure Blockchain Service

  • Blockchain Data Manager

  • Event Grid

  • Service Bus

  • CosmosDb

  • App Service

  • Azure AD B2C

  • API Manager

  • SignalR

  • Service Key Vault

Quote Icon

We consider cVation’s cutting edge development capabilities, coupled with its alignment with Microsoft Azure, as absolutely critical to our success.

John Mizzi, Chief Operating Officer, Bond.One

Resultat

Efter blot fire måneder har Bond.one udstedt de første obligationer via den nye teknologi. Løsningen sparer obligationsudstedere for anseelige beløb i kraft af automatisering og gennemsigtighed. Ligeledes er transaktionsomkostninger bragt ned, da administration af kuponbetalinger nu sker helt automatisk via platformen. Mange manuelle processer fra traditionel obligationshåndtering er blevet elimineret.

Platformen leverer ikke blot en blockchain for obligationer, men også en blockchain for håndtering af betalinger. Betalingerne bliver således registreret og kan efterfølgende dokumenteres over for alle aktører på markedet - inklusiv myndighederne. Da blockchainteknologien også er ny for de amerikanske myndigheder, er mange af udfordringerne for en sådan løsning af juridisk karakter.

I tvivl om næste skridt?

Vi kan hjælpe jer med at afklare jeres forretningsidé eller teknologibehov. Eller yde værdifuld sparring omkring jeres nuværende IT situation og vejen videre.

Jeg vil gerne booke sparring